Actieve Cellulaire Voeding

Wat is Actieve Cellulaire Voeding?
En wat is het belang ervan voor de gezondheid?

Claude Lagarde, de oprichter van de firma NUTERGIA, denkt anders over gezondheid.*
De oorzaak van de verstoorde evenwichten in ons lichaam moet op het niveau van de cel gezocht worden.
Onze cellen zijn immers vervuild door toxische stoffen of hebben een tekort aan 'levensmoleculen', zoals de oligo-elementen. Hierdoor kunnen ze hun levensfuncties niet langer correct vervullen.

Wij moeten alles in het werk stellen om de 'goede werking' van onze cellen te herstellen, vooral door oligo-elementen aan te brengen - die een doorslaggevende rol spelen, want ze zijn onmisbaar om te ontgiften en te herstructureren - en ook essentiële voedingsstoffen of nutriënten, in optimale hoeveelheden.

Zo kan men het concept samenvatten, Actieve Cellulaire Voeding®, dat Claude Lagarde sinds het begin van de jaren '90 bestudeert en voorstelt.

*Votre santé se cache au coeur de vos cellules ('Uw gezondheid huist in het hart van uw cellen'), zie Meer weten)

Ons lichaam: een samenspel van cellen!

De cel is de basiseenheid van elk levend wezen. Ons lichaam bestaat uit duizenden miljarden cellen die zich verenigen en zich differentiëren om bijvoorbeeld onze hersenen te vormen, of ons skelet, onze huid, enz.

Om optimaal te werken, hebben onze cellen - net als wij – nood aan zuurstof, water, vitaminen, onder meer de vitaminen van groep B, mineralen, oligo-elementen (of spoorelementen), goede vetzuren uit olie van eerste koude persing, essentiële aminozuren, antioxidanten uit planten.

'Het zit allemaal in de genen' staat op losse schroeven

Onze moderne levensstijl en ons leefmilieu zijn verantwoordelijk voor een verstoord evenwicht en functiestoornissen in onze cellen.
De meest recente studies hebben aangetoond dat niet alleen onze genen onze toekomst en de correcte werking van onze cellen bepalen.

Zich goed voelen en zich goed blijven voelen, wordt in de eerste plaats door ons leefmilieu beïnvloed.

moderne levensstijl
moderne levensstijl

Hoe kunnen wij de cellen die tekorten hebben hun optimaal werkingspotentieel terugbezorgen?

 • Teruggaan naar de oorzaak van de functiestoornissen, de cel, is precies de hele kracht van het concept 'Actieve Cellulaire Voeding®' van Nutergia.

  Elke cel ademt, voedt zich, communiceert, vermenigvuldigt zich… En om al deze levensbelangrijke functies tot een goed einde te brengen, vinden daar, op hoge snelheid, een indrukwekkend aantal chemische reacties plaats. Geen enkele reactie is mogelijk zonder de aanwezigheid van specifieke eiwitten of enzymen die, om actief te zijn, gekoppeld moeten worden aan een specifiek oligo-element.

  Het oligo-element is in zekere zin de startmotor van de reactie. Die reacties staan bovendien niet op zichzelf, ze volgen elkaar in een cascade op, elk met een eigen oligo-element.
  Vandaag stellen wij bijna overal matige tekorten aan oligo-elementen vast.
  De oorzaak: verarmde industriële voeding (geraffineerd, uitgeputte bodem), slechte opname door onevenwichtige darmflora, scavenging (binding door voedingsadditieven, pesticiden), overmatig verbruik (stress, zuurvormende voeding).
  De cel lijdt en tracht dit te compenseren door overmatige activiteit, die uitmondt in uitputting van de cel, met op lange termijn gevolgen voor het metabolisme in zijn geheel. Als gevolg daarvan in een eerste tijd: te vlug vermoeid, gebrek aan levenskracht en vitaliteit, en later stoornissen in de functies en in de organen. De gezondheid gaat achteruit.
 • Om het metabolisme terug op gang te krijgen, brengt de Actieve Cellulaire Voeding® in een eerste fase oligo-elementen aan, in de vorm van ionen en in fysiologische dosissen, de voorwaarden voor hun goede opname. Onder die voorwaarde zullen andere essentiële voedingsstoffen die ter aanvulling worden aangebracht (vetzuren, vitaminen, aminozuren) in een tweede fase doeltreffend kunnen zijn.