Nutergia

NUTERGIA: Meer dan 25 jaar geschiedenis en expertise in micronutritie

Claude Lagarde, apotheker-bioloog, richtte in 1989 Nutergia op, het labo van de Actieve Cellulaire Voeding®. Hij wilde vooral zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om via een gezonde voeding voor hun lichaam te zorgen.

Antoine et Claude Lagarde
Antoine et Claude Lagarde

Zijn zoon Antoine Lagarde en een heel team gedreven medewerkers zetten nu het Nutergia traject voort, met hetzelfde engagement en volgens dezelfde ethische principes.

Nutergia staat meer dan 25 jaar aan uw zijde om uw evenwicht en welbevinden te helpen terugvinden dankzij kwaliteitsvolle voedingssupplementen, die veel gezondheidsprofessionals naar volle waarde schatten.

Wij bieden u ook levensstijladvies en oplossingen aan om uw voedingsevenwicht te herstellen.

 

Bewust eten, zichzelf respecteren, goed voor zichzelf zorgen: op deze grondslagen bouwt Nutergia voort

"Laat uw voeding uw voornaamste geneesmiddel zijn"
Hippocrates (460-356 v.o.t.)

 

Gezondheid, anders bekeken: een leidraad

Claude Lagarde
Claude Lagarde

Vele jaren praktijk in de medische biologie, een zoekende, creatieve geest die openstaat voor vernieuwende onderwerpen, doorslaggevende ontmoetingen met pioniers in micronutritie (C. Kousmine, J. Seignalet).

Claude Lagarde had niet meer nodig om oorzakelijke verbanden te leggen tussen zijn medische ervaring en al die nieuwe kennis!

Deze uiterst wetenschappelijke benadering leidde hem naar het fundamentele belang van de micronutriënten of 'levensmoleculen', die uitsluitend aangebracht worden door kwaliteitsvolle voeding. En zo ontstond het innovatieve concept, 'Nutrition Cellulaire Actieve®' of Actieve Cellulaire Voeding.

Gevolgd door de tool IoMET®, een exclusiviteit van NUTERGIA, die, uitgaande van een persoonlijk afgestemde vragenlijst, een snelle nutritionele balans opmaakt van de eventuele overschotten en tekorten, die aan de basis liggen van verstoorde evenwichten.

Omdat onze gezondheid in de eerste plaats afhangt van de gezondheid van onze cellen en van de omgeving waarin zij vertoeven!