undefined

ERGYPHILUS Fem


De uiterst specifieke vaginale flora vertegenwoordigt bijna 9% van de microbiota bij de vrouw. De samenstelling ervan verandert voortdurend, afhankelijk van endogene of exogene factoren. Endogene factoren vinden hun oorsprong binnen het lichaam en zijn erfelijk of hormonaal bepaald of houden verband met ons immuunsysteem, enz.

Endogene factoren vinden hun oorsprong binnen het lichaam en zijn erfelijk of hormonaal bepaald of houden verband met ons immuunsysteem, enz.

Exogene factoren zijn afkomstig van buiten het lichaam. De meest voorkomende zijn urogenitale infecties, antibiotica, gebruik van onaangepaste producten voor de intieme hygiëne, tekort aan nutriënten in de voeding, enz.

ERGYPHILUS Fem

ERGYPHILUS Fem

ERGYPHILUS Fem

2 tot 4 capsules per dag bij voorkeur's morgens.
ERGYPHILUS Fem is samengesteld uit geselecteerde lactobacillen en bifidobateriën, meer bepaald Lactobacillus acidophilus en L. gasseri.

Les 5 souches:

  • L. acidophilus
  • L. gasseri
  • L. rhamnosus GG
  • L. fermentum
  • B. bifidum

> Verneem meer weten over dit product

Waaruit bestaat de vaginale microbiota?

De vaginale microbiota bevat 108 bacteriën per ml vaginaal secreet en onderscheidt zich van de darmflora door de aanzienlijke populatie lactobacillen (95% van de Döderlein flora). Er is een enorme verscheidenheid aan aanwezige soorten1, momenteel zijn er meer dan dertig opgetekend. 

De sterkst vertegenwoordigde lactobacillen zijn Lactobacillus crispatus, L. jensenii, L. gasseri, L. iners en L. vaginalis. Andere lactobacillen komen in geringere mate voor, maar spelen toch een rol in de bescherming van dit broze evenwicht.

De populatie lactobacillen varieert per vrouw en per periode van het leven. Ze vestigt zich in de puberteit. Tijdens deze belangrijke overgangsperiode stijgt het oestrogeengehalte en neemt ook de hoeveelheid glycogeen in het vaginale slijmvlies toe2. Het aantal lactobacillen verandert ook tijdens de menstruatie, met een stijging van de vaginale pH3. Zwangerschap en menopauze sparen evenmin deze flora, die ook dan aan een ingrijpende hormonale verandering wordt blootgesteld.

Verband met gastro-intestinale microbiota

Tot voor kort ging men ervan uit dat orgaansystemen zoals de darmen en het urogenitale stelsel volkomen ondoordringbare wanden hadden. Welnu, vandaag weten we dat dit niet het geval is en dat de darmen een kostbaar reservoir vormen voor de lactobacillen die de vaginale flora beschermen4.

Deze micro-organismen staan voor een enorme uitdaging, want zij helpen het slijmvlies beschermen, de pH handhaven, kiemen bestrijden die infecties veroorzaken, de lokale immuniteit stimuleren.

1 • The Human Microbiome Project Consortium. Structure, Function and Diversity of the Healthy Human Microbiome. Nature. 2012 Jun 14; 486(7402): 207–214.
2 • Petrova MI, van den Broek M, Balzarini J, Vanderleyden J, Lebeer S. Vaginal microbiota and its role in HIV transmission and infection. FEMS Microbiol Rev. 2013 Sep;37(5):762-92.
3 • Gajer P, Brotman RM, Bai G, Sakamoto J, Schütte UM, Zhong X, Koenig SS, Fu L, Ma ZS, Zhou X, Abdo Z, Forney LJ, Ravel J. Temporal dynamics of the human vaginal microbiota. Sci Transl Med. 2012 May 2;4(132):132ra52
4 • El Aila NA, Tency I, Saerens B, De Backer E, Cools P, dos Santos Santiago GL, Verstraelen H, Verhelst R, Temmerman M, Vaneechoutte M. Strong correspondence in bacterial loads between the vagina and rectum of pregnant women. Res Microbiol. 2011 Jun;162(5):506-13.